Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník pro žáky/studenti

 

Zařízení školního stravování Jaroměř

 

      Na Karlově 181, 551 01 Jaroměř

 

                 IČO 70926719

 
     
 

                CENÍK PRO

         ŽÁKY ŠKOLNÍHO

       STRAVOVÁNÍ

 

 

 

 

              platný od 1.9.2019

 

VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA             SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKY

 PLNÁ CENA                                  SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKY

ŽÁCI 15 A VÍCE LET

29,00 Kč

50,00 Kč

     

OBĚDY VYDÁVANÉ VE ŠJ

VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA OBĚDA

PLNÁ CENA OBĚDA

ŽÁCI 7 - 10 LET

25,00 Kč

59,00 Kč

ŽÁCI 11 - 14 LET

27,00 Kč

61,00 Kč

ŽÁCI 15 A VÍCE LET

29,00 Kč

63,00 Kč

     

OBĚDY VYDÁVANÉ NA GYMNÁZIU-pouze pro studenty gymnázia

VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA OBĚDA

PLNÁ CENA OBĚDA

ŽÁCI 11 - 14 LET

27,00 Kč

60,00 Kč

ŽÁCI 15 A VÍCE LET

29,00 Kč

62,00 Kč

     
     

VĚKOVÁ SKUPINA

   DOTOVANÁ CENA          VEČEŘE SE SVAČINOU

PLNÁ CENA VEČEŘE

ŽÁCI 15 A VÍCE LET

38,00 Kč

70,00 Kč

     
     

VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA II. VEČEŘE

PLNÁ CENA II. VEČEŘE

ŽÁCI 15 A VÍCE LET

16,00 Kč

22,00 Kč

     
     

CENA ZDRAVÉ SVAČINKY 

pro malý zájem neposkytujeme

     

Ceny jsou uvedeny včetně Dph. 

 

Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, a § 122,

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškoním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-

lání ( školský zákon ) se poskytuje dětem v mateřských školách, žákům základních a středních škol 

školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole 

nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den nárok na dotovanou stra-

vu. V době nepřítomnosti žáka ve škole/školce je možnost vyzvednutí jeho stravy do jídlonosičů, tato 

odebraná strava je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiolo-

gicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a není možno ji uchovávat a skladovat.

     

V době prázdnin stanovených MŠMT jsou obědy automaticky odhlášeny. Pokud mají rodiče zájem o zajištění stravy v těchto dnech musí uhradit plnou cenu stravy. Totéž se týká stravování dětí od druhého dne nemoci.

 

Rozepsaná kalkulace je k nahlédnutí u ředitelky zařízení školního stravování.

     
     
     
     

V Jaroměři dne 01.09. 2019

Balcarová Jana 

   

 ředitelka